Inuuna Kasi Ang Yabang

pang yabang

Macbook pang yabang o lamang tiyan?

Facebook Comments