Fresh Memes Daily!

Say NO to drugs!

Daan matuwid o bulagta sa daan? Say no to drugs nalang