Misrepresentation By A Kababayan Irked Filipinos In Condè Nas Traveler Videos

Misrepresentation By A Kababayan Irked Filipinos In Condè Nas Traveler Videos

There’s a popular Filipino saying: “ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan“. Perhaps this kababayan wouldn’t know about it. Condè Nas Traveler videos shows people of different nationalities speak in their mother languages. The people are shown counting in their own language, talking, singing, etc. A Filipino…

Read more