Signs Hindi Pa Tuli

6 Signs Hindi Pa Tuli Barkada Mo

1.) Ayaw niya umihi sa urinal O di kaya ay sa bandang dulo siya iihi para matakpan niyang mabuti ang ari niya. Mahirap nang magkasilipan. 2.) Nakita mo siyang umaaligid-aligid Sa “Libreng Patuli” ng barangay niyo Curious siya sa mga ganitong events at nagdadalawang isip siya kung magpapatuli na rin…

Read more